hand-made webpages

Jazykové korektury českých textů

Nabízím korektury vašeho textu v českém jazyce.

Jazykové korektury pro překladatelské firmy
Gramatická či stylistická korektura českého textu je určena také všem firmám a agenturám, které se zabývají překlady do českého jazyka.

Jazykové korektury internetových prezentací
Pokud se zabýváte službami v oblasti seo a copywritingu, provedu jazykovou korekturu vámi vytvořených českých textů.

Jazykové korektury pro nakladatelství a vydavatelství
Vydavatelstvím a nakladatelstvím poskytuji jazykové korektury knih, publikací, časopisů, tisku, magazínů, periodik, almanachů, ročenek atd.

Jazykové korektury pro internetové portály
Provozujete zpravodajský portál, sportovní online magazín nebo komerční webzin? Pomocí přístupu do systému pro správu obsahu webu zajistím jazykovou korekturu všech vycházejících článků. Na vyžádání zpracuji reporty chyb v jednotlivých článcích.

Jazykové korektury pro firmy a instituce
Mám zkušenosti s kontrolou pravopisu různorodých firemních materiálů, spisů, firemních výstupů, směrnic, výročních a tiskových zpráv, mediálních sdělení, obchodních smluv, soudních výpisů, úředních materiálů, reportů, analýz a závěrečných zpráv projektů aj.

Jazykové korektury pro studenty
Za zvýhodněných platebních podmínek provedu jazykovou korekturu vaší diplomové, bakalářské, disertační, seminární nebo semestrální práce.

Jazykové korektury pro soukromé osoby
S žádostí o jazykové korektury se na mě může obrátit i kterýkoliv jednotlivec – novinář, autor, editor, redaktor, spisovatel, administrativní pracovník, úředník, politolog, sociolog atd.

Kolik stojí jazykové korektury?
Mým klientům zaručuji individuální přístup za skvělé ceny (od 40 Kč / 1 NS). Více po individuální domluvě.